Muzeum
wsi orawsiej

Przewodnik głosowy

W muzeum tym znajdują się obiekty przeniesono z całego regionu Orawy. Kamień węgielny muzeum wmurowano 24.09.1967. Przez dolinę płynie górski Zimny Potok, z którego zrekonstruowano napęd wodny, który będzie napędzać urządzenia techniczne, takie jak młyn, tartak i urządzenie do ubijania sukna.
Wcześniej w tym miejscu nie było żadnego domu. Wszystkie domy odkupiono od ich pierwotnych właścicieli, rozebrano, przewieziono tutaj i znów złożono. Niektóre domy wybudowano jako kopie oryginalnych budowli.

A. Rynek Dolnoorawski

Najstarszą częścią regionu orawskiego zamieszkaną przez Słowian jest Dolna Orawa.
Dominującymi obiektami są dwór ziemiański z Vyšného Kubína i rzemieślniczy dom z Veličnej.
Veličná była głównym miastem Orawskiej Żupy (jednostka administracyjna)do 1683r i centrum handlowym.
Domy na Dolnej Orawie tynkowano gliną a potem bielon

1. Administracja muzeum - Malatiná

2. Dzwonnica (1860) - Záskalie

3. Dwór ziemiański Mešków (1752) - Vyšný Kubín

4. Chałupa chłopska (1790) - Žaškov

5. Magiel (1802) - Veličná

6. Dom rzemieślniczy z półpiętrową komorą - Veličná

7. Dom dzierżawcy - Bziny

8. Spichlerz

9. Spichlerz (1827) - Srňacie

B. Ulica Górnoorawska

Większość orawskich wsi powstała podczas kolonizacji juhasa w XV - XVI wieku.
Orawska arystokracja wymierzała pola dla każdej wsi, od strumienia po grzebień. Większość orawskich wsi powstała w ten sposób, że ludzie budowali drewniane domy wzdłuż potoka. W ten sposób powstawały ulice wzdłuż potoku.
Czyniono tak z tego powodu, żeby w wypadku pożaru było blisko do wody, ale wodę stosowano i w innych celach, do prania albo pojenia bydła. A więc ulica ta jest typowym przykładem szczytowej zabudowy wsi wzdłuż potoku.

10. Piec garncarski - Trstená

11. Posiadłość rolnika średniego - Čimhová

12. Chałupa chłopska (1868) - Beňadovo

13. Posiadłość średniego rolnika - Podbieľ

14. Chłopski dom - Zuberec

15. Dwór płótna Paliderów (1790) - Štefanovo

16. Zagroda zamożnego chłopa - Dolná Lehota

17. Posiadłość byłego sołtysa - Vasiľovo

18. Posiadłość majętnego rolnika (1923) - Hruštín

19. Kuźnia kowalska - Habovka

20. Dom sołtysa (1828) - Rabčice

C. Góralskie lazy
No audio

Wsie tej części Orawy są najmłodsze, powstały w XVII i początkiem XVIII wieku.
Zakładali ję ludzie, którym już nie wystarczały pola podzielone na małe kawałki. Tutaj były najtrudniejsze warunki życiowe. Musieli wyrąbywać lasy, żeby uzyskać kawałek ziemi, drążyć głębokie studnie. Był i ciągle jeszcze jest tutaj surowy klimat (długie mroźne zimy, krótkie lato). Domy przedstawiają typową zabudowę górską. Wokół każdego domu było pole, które należało do właściciela domu. A więc kolejni osadnicy musieli budować swoje domy z dala od swojego sąsiada.

21. Drwalsko-pasterska posiadłość - Oravské Veselé

22. Szałas - Zuberc

23. Dom sołtysa (1813) - Novoť

24. Prasowalnia oleju (1849) - Novoť

25. Posiadłość rolnicza (1862) - Oravská Lesná

D. Kościół

26. Kostnica z Rabčic

27. Kościół świętej Elżbiety - Zábrež

E. Młynisko
No audio

29. Młyn - Novoť

30. Lomná

F. Budynki sezonowe
No audio

28. Budynki sezonowe